SWEETNESS SEPTEMBER

SWEETNESS SEPTEMBER

 NGUYÊN LIỆU


Trà Butterfly Pea Lúave® 150g
Soda 100ml
Syrup Lychee Monin 10ml
Syrup Pink Grape Fruit Monin  20ml
Hạt Ngọc Trai nguyên vị Hùng Chương 20g

 CÁCH LÀM


B1: Rót lần lượt Syrup và 50 ml Soda vào ly

B2: Top với đá Butterfly, rót 50ml Soda còn lại vào ly.

B3: Topping với hạt ngọc trai

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.